Ball Bearing

Contact Now

60 mm x 130 mm x 46 mm SKF NJ 2312 ECPH Ball Bearing

1580 290000
0.5000 in 51700 lbf

NACHI 3911 Ball Bearing

2.13 in 0.050 in
7950 lbf 13800 lbf

65 mm x 120 mm x 31 mm SKF NJ 2213 ECML Ball Bearing

3.175 mm 0.6 mm
5 mm 30.163 mm

70 mm x 125 mm x 31 mm SKF NU 2214 ECM Ball Bearing

110 °C 32 kN
13.1 -40 to 120 ºC

55 mm x 100 mm x 10 mm NKE 54213-MP Ball Bearing

17 0,06 Kg
– r/min 42 mm

90 mm x 160 mm x 30 mm SKF NJ 218 ECM Ball Bearing

1.18 Kg 60 mm
0.41 90 mm x 160 mm x 30 mm

ISB 510/1800 Ball Bearing

Gamet 29,79
29,79 mm 120

30 mm x 60 mm x 9 mm NSK 54306U Ball Bearing

18 mm 25
18 kN 25 mm

Toyana 53416U+U416 Ball Bearing

19,05 mm 91,5 kN
0,982 Kg 63,5 mm

ISO 51105 Ball Bearing

35 mm 70 mm
SIR35ES 41,5 mm

NSK 51200 Ball Bearing

104 kN 36 mm
FBJ 45x100x36

RHP XLT7.1/2 Ball Bearing

825,000 820,000 mm
NTN 1130,000
1/17